Jednoduché vytvoření/vynulování souboru v shellu

Někdy potřebujete rychle vytvořit prázdný soubor, nebo rychle uvolnit místo na disku. Například máte moc velký log soubor. Pokud by jste jej jen smazali a aplikace si ho stále držela otevřený, tak se místo neuvolní – až po restartu aplikace. V takovém případě můžete log zkopírovat jinam a pak vymazat jeho obsah.

Vynulování, vytvoření souboru jde provést například takto:

~$ cat soubor.txt
cat: soubor.txt: Adresář nebo soubor neexistuje

# vytvoříme prázdný soubor
~$ > soubor.txt
~$ ls -Al soubor.txt
-rw-r–r– 1 david david 0 2011-07-13 10:47 soubor.txt
~$ cat soubor.txt

# zapíšeme do něj „hello word“
~$ echo „hello world“ > soubor.txt
~$ cat soubor.txt
hello world

# smažeme jeho obsah
~$ > soubor.txt
~$ cat soubor.txt

Komentování je uzavřeno.