Jak správně posílat maily

Obvykle, když posíláte mail, zadáte příjemce do pole Komu. Jak to ale udělat když píšete mail více lidem a pro každého z nich je ten mail jinak důležitý? Naučte se použít Kopii (Cc:) a
Skrytou kopii (Bcc).

Komu využijete pro adresáty, kteří se Vaším mailem mají/měli by zabývat. Klidně dejte do tohoto políčka více lidí, ale jen v případě že je ten mail pro ně skutečně důležitý!

Kopie se používá pro informování lidí, kteří nemusí na mail reagovat, dáváte jim vědět. Příkladem může být komunikace s dodavatelem, kdy chce být Váš nadřízený informován, při posílání mailu ho přidáte do Kopie a je to vyřešeno. Dodavatel uvidí, že mail byl poslán i Vašemu nadřízenému.

Skrytá kopie se používá právě v případech, kdy chcete informovat o mailu, jako v předchozím případě, ale nechcete aby o tom věděl adresát mailu. V takovém případě dejte Vašeho nadřízeného do Skryté kopie. Dodavatel uvidí pouze Vás, jako odesílatele a nikoho dalšího, mail ale i tak přijde Vašemu nadřízenému.

Pokud posíláte maily více lidem najednou, je dobré se řídit tím jestli se znají. Pokud ano, není problém aby jste použili Komu, nebo Kopii. Pokud se ale neznají, není vhodné posílat spolu s mailem zároveň i adresy dalších lidí, například pokud posíláte informace o novém produktu tak není dobré poslat všem i seznam Vašich zákazníků, jak by se stalo, kdybyste je zadali do Komu, nebo do Kopie. Pro tyto účely se dá skvěle použít Skrytá kopie, jako adresáta nastavte sebe a do skryté kopie dejte všechny ostatní a máte to vyřešeno.

Komentování je uzavřeno.