Oprava chyby „File too large“

Měl jsem dnes jeden rychlý zásah, zákazníkovi neodcházely větší maily. Na serveru jsem v logu našel chybové hlášení.

Feb 27 14:15:32 server postfix/postdrop[20989]: warning: uid=48: File too large

Problém byl u přílohy mailu, už nestačilo standardních 10MB. Dohodli jsme se na navýšení na 15MB.  Konfigurační volba, kterou je potřeba změnit je message_size_limit. Otevřete konfigurační soubor postfixe:

~# vim /etc/postfix/main.cf

Dodejte na konec souboru:

message_size_limit = 20447232

A restartujte:

~# /etc/init.d/postfix restart

Všimněte si, že ačkoliv v zadání bylo navýšit na 15MB, navýšil jsem na 19,5MB. Důvodem je neefektivita smtp protokolu při posílání příloh. Ty se před posláním  zakódují pomocí base64, jejich velikost naroste zhruba o 1/3:

15 * 1,33 = 19,5

Je dobré na to při nastavování myslet.

Komentování je uzavřeno.